Posted on

Verhoor politie

Indien u een uitnodiging hebt gekregen voor een verhoor bij de politie, is het belangrijk dat u direct actie onderneemt. Bereid uzelf goed voor op het verhoor bij de politie en raadpleeg zo spoedig mogelijk een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.

Verhoor politie; verklaren of zwijgen?

Met de advocaat kunt u de zaak volledig bespreken en hij zal u adviseren over de verklaring die u eventueel kunt afleggen tijdens het verhoor bij de politie. Het kan echter ook zijn dat de advocaat u zal adviseren om in ieder geval tijdens het verhoor bij de politie een beroep te doen op uw zwijgrecht. Hierdoor voorkomt u dat u zich belast terwijl de advocaat anderzijds de mogelijkheid heeft om eerst het dossier op te vragen bij justitie.

> Meer informatie zwijgrecht

Verhoor politie; advocaat meenemen?

Of u een advocaat bij het verhoor van de politie aanwezig wilt hebben, is geheel afhankelijk van uzelf. De ene cliënt vindt het prettiger als de advocaat erbij zit, terwijl de andere cliënt het gerust alleen af kan. Laat u echter nooit wijsmaken dat u geen advocaat mag meenemen naar het verhoor van de politie. Dat kan namelijk gerust. Onze advocaten staan regelmatig cliënten bij tijdens het verhoor bij de politie.

De aanwezigheid van een advocaat bij het verhoor door de politie biedt een aantal voordelen:

  • Het grootste voordeel is dat de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor voorkomt dat de politie geen ongeoorloofde druk uitoefent op een verdachte. Sowieso gaat van ieder politieverhoor een zekere druk voor u, als verdachte, uit. Het is belangrijk dat er dan een advocaat aanwezig is die kan ingrijpen wanneer de vragen die de verbalisanten stellen de grenzen van het toelaatbare overstijgen.
  • De advocaat zal erop toezien dat de verklaring die op papier komt te staan overeenkomt met de door u afgelegde verklaring. Verbalisanten zijn vaak geneigd om uw verhaal in eigen woorden samen te vatten, waarbij (on)bewust ook juridische termen worden toegevoegd die van belang kunnen zijn voor een bewezenverklaring. De advocaat die aanwezig is bij het politieverhoor houdt dit in de gaten, en kan ervoor zorgen dat de verklaring onmiddellijk wordt aangepast.
    De advocaat kan door zijn ervaring uit de vraagstelling vaak afleiden over welke bewijzen de politie beschikt. Dit voordeel kan vervolgens worden gebruikt om daarmee de verdedigingsstrategie met u af te stemmen.
  • Door de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor kan hij het hele proces nauwgezet volgen en is hij goed op de hoogte van wat er in uw strafzaak speelt. Dit heeft tot voordeel dat hij waar nodig kan ingrijpen en met u de verdedigingsstrategie kan bijstellen.
  • U kunt tijdens het verhoor tussentijds overleg met de advocaat vragen zodat de verdedigingsstrategie tussentijds zo nodig kan worden aangepast
  • De advocaat ziet erop toe dat uw rechten en belangen tijdens het verhoor van de politie worden gewaarborgd.

Verhoor politie; verplicht verschijnen

Als verdachte bent u niet verplicht om op uitnodiging van de politie te verschijnen voor het verhoor. Aan de andere kant loopt u bij niet verschijnen in de zwaardere zaken wel het risico dat u op een later moment kunt worden aangehouden. Bespreek de mogelijkheden van niet verschijnen daarom altijd eerst met een gespecialiseerde advocaat.

Verhoor politie voorbereiden

Wat veel mensen niet weten is dat je je op een verhoor bij de politie kunt voorbereiden. Wij hebben speciaal ter voorbereiding op het verhoor bij de politie een zeer uitgebreide informatiebrochure geschreven waarin precies wordt uitgelegd hoe het verhoor verloopt en wat u kunt verwachten.

> Overzicht informatiebrochures