Kosten rechtsbijstand

Het is ook mogelijk om verder door een van onze advocaten te worden bijgestaan. Wij bieden in dat kader de volgende aanvullende diensten aan:

  • Adviesgesprek met advocaat

Wanneer u na het lezen van de informatiebrochure(s) nog vragen hebt, kunt u uw zaak bij ons aanmelden voor een adviesgesprek met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. In het gesprek met de advocaat wordt dieper ingegaan op uw specifeke zaak en zullen wij een op uw zaak toegespitste verdedigingsstrategie bepalen. Hierbij zal de advocaat ook kritisch doorvragen zodat niets aan het toeval wordt overgelaten.

  • Rechtbijstand tijdens het politieverhoor

Een advocaat die aanwezig is bij het politieverhoor kan echt het verschil uitmaken voor de uitkomst van de zaak. De aanwezigheid van een advocaat bij het verhoor door de politie biedt een aantal voordelen. Het grootste voordeel is dat de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor voorkomt dat de politie geen ongeoorloofde druk uitoefent op een verdachte. Sowieso gaat van ieder politieverhoor een zekere druk voor u, als verdachte, uit. Het is belangrijk dat er dan een advocaat aanwezig is die kan ingrijpen wanneer de vragen die de verbalisanten stellen de grenzen van het toelaatbare overstijgen. De advocaat zal erop toezien dat de verklaring die op papier komt te staan overeenkomt met de door u afgelegde verklaring. Verbalisanten zijn vaak geneigd om uw verhaal in eigen woorden samen te vatten, waarbij (on)bewust ook juridische termen worden toegevoegd die van belang kunnen zijn voor een bewezenverklaring. De advocaat die aanwezig is bij het politieverhoor houdt dit in de gaten, en kan ervoor zorgen dat de verklaring onmiddellijk wordt aangepast.
De advocaat kan door zijn ervaring uit de vraagstelling vaak afleiden over welke bewijzen de politie beschikt. Dit voordeel kan vervolgens worden gebruikt om daarmee de verdedigingsstrategie met u af te stemmen.
Door de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor kan hij het hele proces nauwgezet volgen en is hij goed op de hoogte van wat er in uw strafzaak speelt. Dit heeft tot voordeel dat hij waar nodig kan ingrijpen en met u de verdedigingsstrategie kan bijstellen.

  • Rechtsbijstand tijdens verdere strafzaak

Na het politieverhoor kunnen wij voor u de zaak direct oppakken en de zaak meer naar onze hand zetten door direct het proces-verbaal en de overige stukken op te vragen bij het Openbaar Ministerie en vervolgens getuigen te gaan horen bij de rechter-commissaris of andere onderzoekswensen op te geven. Wij bespreken die uiteraard vooraf met u. Door in een vroegtijdig stadium actief bezig te zijn met de strafzaak kan vaak worden voorkomen dat uw zaak aan de rechter wordt voorgelegd. Wij zullen er alles aan doen om een sepot of een andere, voor u gunstige, buitengerechtelijke afdoening te verkrijgen.

Aanmelden zaak

Indien u zich wilt aanmelden voor een adviesgesprek of voor verdere rechtsbijstand tijdens het politieverhoor en/of de strafzaak, dan kunt u het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op de website invullen. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk (altijd binnen 24 uur!) contact met u op. Bij spoedgevallen kunt u direct contact met ons opnemen via (06)10100688. De aanmelding is geheel vrijblijvend. U besluit pas na het gesprek met de advocaat of u gebruik wenst te maken van onze diensten.

Kosten rechtsbijstand

Wanneer u de zaak aanmeldt via de website, profiteert u van het zeer voordelige websitetarief van € 135,00 excl. BTW en 6% kantoorkosten per uur.

Indien de strafzaak later eindigt in een sepot of een vrijspraak hebt u recht op vergoeding van alle kosten van rechtsbijstand. U betaalt dan niets voor onze rechtsbijstand en de reeds betaalde kosten krijgt u terug. Wij zullen u helpen bij het indienen van een verzoekschrift en het verkrijgen van een vergoeding voor de door u gemaakte en nog te maken kosten. In veel gevallen is onze rechtsbijstand dus geheel gratis voor u.