Waarom een informatie brochure kopen?

De informatiebrochure(s) bereiden u volledig voor op het politieverhoor. De brochures zijn erg uitgebreid en bevatten veel tips en adviezen voor de verklaring die u kunt afleggen en geeft ook aan wanneer u er juist verstandiger aan doet om te zwijgen.

Advies: combinatie algemene en delictspecifieke brochure

Wij adviseren u om standaard te kiezen voor de informatiebrochure ‘Politieverhoor algemeen, tips en trucs voor verdachten’ omdat deze uitgebreide brochure de basis vormt voor de voorbereiding van het politieverhoor. Verder adviseren wij u ook de brochure te bestellen voor het specifieke delict waarvan u verdacht wordt. In de delictspecifieke brochures wordt alle voor dat feit relevante wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie besproken zodat u een goed beeld krijgt van het beoordelingskader dat de rechter later zal toepassen. U vergroot daarmee de kans op een sepot of een vrijspraak aanzienlijk.

Voordelen informatiebrochures

Wanneer u de informatiebrochure(s) zorgvuldig bestudeerd voor het verhoor bij de politie heeft dat veel voordelen:

 • U komt niet voor onverwachte situaties te staan
  De informatiebrochures beschrijven heel gedetailleerd ieder stadium van het politieverhoor, de wijze waarop u bejegend zult worden en de vragen die u kunt krijgen.
  U weet precies hoe het verhoor verloopt, vanaf het moment van eerste kennismaking tot het moment dat u het politiebureau weer verlaat.
 • U voelt zich sterker tijdens het verhoor
  Juist omdat u in de informatiebrochure precies hebt kunnen lezen wat de politie gaat doen en wat juridisch van belang is in uw zaak bent u voorbereid op de vragen die u gaat krijgen en voelt u zich ook sterker tijdens het verhoor.
 • Juridische aspecten vereenvoudigd uitgelegd
  In de delictspecifieke informatiebrochures worden alle juridische elementen uitvoerig en vereenvoudigd uitgelegd zodat het voor leken ook makkelijk is om te begrijpen. U krijgt hierdoor een beter beeld van waar het om gaat, wat er nodig is voor een bewezenverklaring, maar ook hoe u kunt voorkomen dat u (per ongeluk) bewijs tegen uzelf creëert. Met name dit laatste is erg belangrijk omdat uit onderzoek is gebleken dat de meeste veroordelingen in belangrijke mate zijn gebaseerd op de verklaring van de verdachte.
 • Altijd actueel en volledig
  De informatiebrochures zijn altijd actueel en volledig. De informatiebrochures worden door de advocaten goed bijgehouden en wanneer zij zelf tegen nieuwe situaties aanlopen, wordt de brochure direct aangepast of aangevuld. De laatste jurisprudentie en wet- en regelgeving is verwerkt in de brochures. De brochures zijn tot stand gekomen na een langdurig proces van bestudering van de relevante literatuur, jurisprudentie, en wet- en regelgeving, waarna de brochures voor de praktische toepasbaarheid tevens zijn voorgelegd aan meerdere advcocaten. U krijgt dus steeds een compleet en actueel advies, en dat is meer dan in vergelijking tot een adviesgesprek met een advocaat, waarbij de advocaat ook niet altijd even volledig is in zijn informatievoorziening.
 • Geen duur juridisch advies nodig
  Met deze informatiebrochure in handen hebt u geen duur juridisch advies nodig voor de voorbereiding op het politieverhoor. De brochure(s) bevatten alle informatie, tips en adviezen die u anders van de advocaat zou hebben gekregen in een adviesgesprek.
 • Rustig en zo vaak nalezen als u wilt
  U kunt de informatiebrochure in alle rust en zo vaak als u wilt nalezen. Dit biedt uiteindelijk een betere voorbereiding dan een adviesgesprek met een advocaat waarbij in korte tijd veel informatie op u afkomt, waarvan hoogstwaarschijnlijk slechts de helft echt doordringt en blijft hangen.

Aanvullend adviesgesprek

U hebt bovendien de mogelijkheid op een aanvullend (telefonisch) adviesgesprek waarbij u uw zaak voor kunt leggen aan een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Dit biedt u de mogelijkheid om dieper op uw zaak in te gaan voor een nog betere voorbereiding. U zult al snel merken dat u na lezing van de informatiebrochure(s) beter weet waar het over gaat en daardoor ook gerichter vragen kunt stellen zodat snel tot een passend advies in uw zaak kan worden gekomen.