Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.  StrafrechtadvocatenNetwerk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de inhoud van de website en/of de bestelde informatiebrochures.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StrafrechtadvocatenNetwerk. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukkenbrochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie terbeschikking is gesteld.