Vernieling

Deze informatiebrochure is bedoeld voor wanneer u bent uitgenodigd voor een verhoor bij de politie wegens verdenking van vernieling (art. 350 Sr.). In de informatiebrochure worden alle mogelijke verweren voor vernieling besproken en verder uitgelegd aan de hand van het wettelijk kader en de jurisprudentie. Na het lezen van de brochure weet u precies wat u wel en niet kunt verklaren wanneer u op verhoor bij politie moet verschijnen.

 17,95

De brochure kunt u na het afrekenen direct downloaden.

Beschrijving

Met deze informatiebrochure wordt u voorbereid op het politieverhoor dat u gaat krijgen wanneer u wordt verdacht van vernieling.

Vernieling (art. 350 Sr.)

Bij vernieling gaat het erom dat een goed van een ander kapot, beschadigd dan wel onbruikbaar is gemaakt. Van vernieling kan alleen sprake zijn wanneer de handeling opzettelijk en wederrechtelijk heeft plaatsgevonden. Wanneer het goed per ongeluk kapot is gegaan, kunt u niet worden veroordeeld voor vernieling. Toch wordt dat opzet op de vernieling al gauw aangenomen wanneer u door uw handelen bewust de aanmerkelijke kans hebt aanvaard dat het goed kapot zou kunnen gaan. Vaak zien we in strafzaken dat er nauwelijks bewijs is voor de verweten vernieling of dat het allemaal net anders is gegaan of gezegd zodat het niet als opzettelijke vernieling kan worden gezien.

Inhoud informatiebrochure

Met deze informatiebrochure (40 pagina’s) wordt u volledig voorbereid op het politieverhoor dat u gaat krijgen wanneer u wordt verdacht van vernieling. Deze informatiebrochure bevat de voor vernieling delictspecifieke informatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. In de informatiebrochure worden alle mogelijke verweren besproken en verder uitgelegd aan de hand van het wettelijk kader en de jurisprudentie. Wij raden u aan om deze brochure altijd in combinatie met de algemene informatiebrochure ter voorbereiding op het politieverhoor te bestellen.

Onderwerpen

De informatiebrochure “politieverhoor – vernieling” bevat de volgende onderwerpen:

 • Redenen uitnodiging politieverhoor
 • Sociaal verhoor
 • Zaaksgericht verhoor
 • Voorbereiden verklaring
 • Vernieling in de wet
 • Opzettelijk en wederrechtelijk
 • Eigendom goederen
 • Jurisprudentie
 • Bewijs vernieling
 • Rol bij vernieling
 • Enkele bijzondere feiten
 • Openlijke geweldpleging tegen goederen
 • Na het politieverhoor
 • Straffen
 • Advies en rechtsbijstand

Bijlagen

De informatiebrochure bevat tevens als bijlage geanonimiseerde processen-verbaal van andere verhoren zodat u een goede indruk krijgt van de vragen die tijdens het politieverhoor aan u gesteld kunnen worden.

Schadevergoeding

Met de informatiebrochure(s) weet u vooraf precies waar u aan toe bent zodat u niet voor onverwachte situaties komt te staan. Uit onderzoek blijkt dat verdachten die zich (met een advocaat) voorbereiden op het politieverhoor later een grotere kans hebben op een vrijspraak of een sepot. Wordt de zaak later geseponeerd of wordt u vrijgesproken, meld uw zaak dan aan via www.schadevergoedingnavrijspraak.nl. Wij kunnen dan voor u schadevergoeding aanvragen, o.a. voor de kosten van rechtsbijstand, waaronder voor de kosten die u hebt betaald voor de informatiebrochure(s).