Ontucht

Deze informatiebrochure is bedoeld voor wanneer u bent uitgenodigd voor een verhoor bij de politie op verdenking van ontucht c.q. het plegen van ontuchtige handelingen. In de brochure wordt aan de hand van de wetgeschiedenis en de laatste jurisprudentie uitgelegd wanneer er al dan niet sprake is van ontucht, zodat u voor uw verhoor precies weet wat u kunt verwachten en waar u rekening mee moet houden. De brochure is erg uitgebreid en bevat veel tips en adviezen voor de verklaring die u kunt afleggen en geeft ook aan wanneer u er juist verstandiger aan doet om te zwijgen.

 39,95

De brochure kunt u na het afrekenen direct downloaden.

Beschrijving

Met deze informatiebrochure wordt u voorbereid op het politieverhoor dat u gaat krijgen wanneer u bij een verdenking van ontucht. Deze informatiebrochure bevat alle informatie, tips en adviezen die u nodig heeft voor het politieverhoor wanneer u verdacht wordt van ontucht c.q. feitelijke aanranding. Wij raden u aan om deze brochure altijd in combinatie met de algemene informatiebrochure ter voorbereiding op het politieverhoor te bestellen.

Ontucht

Ontucht is strafbaar gesteld in artikel 246 Sr. In de wet wordt niet genoemd wat precies onder ‘ontucht’ moet worden verstaan. Hiervoor moeten we kijken naar de wetgeschiedenis en de jurisprudentie over ontucht: onder ontuchtige handelingen wordt verstaan “handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. Ook dit is natuurlijk nog erg abstract. In de brochure wordt dit wel uitgebreid uitgelegd aan de hand van actuele jurisprudentie.

Inhoud

De informatiebrochure telt 87 pagina’s en is volledig geactualiseerd. De laatste wetswijzigingen en jurisprudentie zijn in de brochure verwerkt. De informatiebrochure bereidt u volledig voor op het aanstaande politieverhoor, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de wettelijke vereisten voor een bewezenverklaring van ontucht en de vragen die u in dat kader kunt verwachten. In de informatiebrochure hebben wij de juridische materie zo simpel mogelijk voor u uitgelegd, zodat het voor een ieder begrijpelijk is. De brochure is hierdoor goed leesbaar.

TIP: bestel tevens de informatiebrochure ‘politieverhoor algemeen‘ met 50% combinatiekorting

Onderwerpen

De informatiebrochure “ontucht” bevat de volgende onderwerpen:

 • Aangifte en onderzoek
 • Uitnodiging voor politieverhoor
 • Persoonsgericht verhoor
 • Zaaksgericht verhoor
 • Voorbereiden verklaring
 • Ontucht in de wet
 • Jurisprudentie ontucht
 • Opzet bij ontucht
 • Dwang en dwangmiddelen
 • Verschil ontucht en andere zedendelicten
 • Seksuele handelingen tussen minderjarigen
 • Hoorplicht slachtoffer
 • Bewijs ontucht
 • Betrouwbaarheid verklaringen
 • Jurisprudentie betrouwbaarheid
 • Inbeslagneming computers
 • Hulpverlening en behandeling
 • Na het politieverhoor
 • Straffen
 • Bijzondere uitspraken!
 • Advies en rechtsbijstand

Schadevergoeding

Met de informatiebrochure(s) weet u vooraf precies waar u aan toe bent zodat u niet voor onverwachte situaties komt te staan. Uit onderzoek blijkt dat verdachten die zich (met een advocaat) voorbereiden op het politieverhoor later een grotere kans hebben op een vrijspraak of een sepot. Wordt de zaak later geseponeerd of wordt u vrijgesproken, meld uw zaak dan aan via www.schadevergoedingnavrijspraak.nl. Wij kunnen dan voor u schadevergoeding aanvragen, o.a. voor de kosten van rechtsbijstand, waaronder voor de kosten die u hebt betaald voor de informatiebrochures.

Aanmelden nieuwe zaak

Bent u al door de politie verhoord? Dan kunt u de informatiebrochure ‘ontucht’ wellicht nog bestellen om goed te begrijpen wat het verwijt ‘ontucht’ precies inhoudt en welke verweren u kunt voeren zodat u beter in staat is om samen met uw advocaat de verdedigingsstrategie te bepalen. Wilt u ook bijstand van een gespecialiseerde zedenadvocaat? Meld dan tevens uw zaak gratis en vrijblijvend aan via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op de website. Binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op voor een eerste (telefonische) bespreking van de zaak.

Meer informatie ontucht

Wilt u meer informatie over ontucht? Bekijk het onderwerp ontucht op de website Zedenadvocaat.nl. De informatie op de website is echter niet volledig en ook niet gericht op het politieverhoor. Alleen met de informatiebrochure ‘ontucht’ bent u volledig voorbereid.

> Feitelijke aanranding c.q. ontucht (Zedenadvocaat.nl)
> Ontucht / feitelijke aanranding (StrafrechtadvocatenNetwerk.nl)