Heling

Deze informatiebrochure is bedoeld voor wanneer u bent uitgenodigd voor een verhoor bij de politie wegens verdenking van heling. Van heling is sprake wanneer u een bepaald voorwerp bij u hebt dat van een misdrijf (bijv. diefstal) afkomstig is. Er zijn verschillende vormen van heling:

 • Schuldheling
 • Opzetheling
 • Gewoontepleging

 19,95

De brochure kunt u na het afrekenen direct downloaden.

Beschrijving

Met deze informatiebrochure wordt u voorbereid op het politieverhoor dat u gaat krijgen wanneer u wordt verdacht van heling. Deze informatiebrochure bevat de voor heling delictspecifieke informatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd in combinatie met de algemene informatiebrochure ter voorbereiding op het politieverhoor te bestellen.

Heling

Artikel 416 / 417 (bis) Sr. bevat de strafbaarstelling van heling. Bij opzetheling (art. 416 Sr.) gaat het erom dat u wist dat het goed van een misdrijf afkomstig was. Bij schuldheling (art. 417bis) gaat het erom dat u redelijkerwijs kon vermoeden dat het goed van een misdrijf afkomstig was. Bij gewoonteheling (art. 417 Sr.) gaat het erom dat de heling zo grootschalig en langdurig plaatsvindt dat kan worden gezegd dat er een gewoonte van wordt gemaakt.

Inhoud

De informatiebrochure telt 33 pagina’s en is volledig geactualiseerd. De laatste wetswijzigingen en jurisprudentie zijn in de brochure verwerkt. De informatiebrochure bereidt u volledig voor op het aanstaande politieverhoor, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de wettelijke vereisten voor een bewezenverklaring van heling en de vragen die u in dat kader kunt verwachten. In de informatiebrochure hebben wij de juridische materie zo simpel mogelijk voor u uitgelegd, zodat het voor een ieder begrijpelijk is. De brochure is hierdoor goed leesbaar.

Onderwerpen

De informatiebrochure “politieverhoor – heling” bevat de volgende onderwerpen:

 • Redenen uitnodiging politieverhoor
 • Sociaal verhoor
 • Zaaksgericht verhoor
 • Voorbereiden verklaring
 • Heling in de wet
 • Gewoonteheling
 • Rol bij heling
 • Tenlastelegging en bewijs
 • Jurisprudentie
 • Bewijs en verdedigingsstrategie
 • Na het politieverhoor
 • Straffen
 • Advies en rechtsbijstand

Bijlagen

De informatiebrochure bevat tevens als bijlage geanonimiseerde processen-verbaal van andere verhoren zodat u een goede indruk krijgt van de vragen die tijdens het politieverhoor aan u gesteld kunnen worden.

Vergelijking met andere brochures

Naast de informatiebrochure “heling” bieden wij ook nog enkele bijzondere brochures aan die betrekking hebben op specifieke of aanverwante delicten.

– Diefstal
Meestal vervolgt de officier van justitie ook voor diefstal. De diefstal wordt dan als primair feit ten laste gelegd en als subsidiair feit gaat het om heling. U doet er daarom verstandig aan om ook de informatiebrochure over diefstal te bestellen.

Schadevergoeding

Met de informatiebrochure(s) weet u vooraf precies waar u aan toe bent zodat u niet voor onverwachte situaties komt te staan. Uit onderzoek blijkt dat verdachten die zich (met een advocaat) voorbereiden op het politieverhoor later een grotere kans hebben op een vrijspraak of een sepot. Wordt de zaak later geseponeerd of wordt u vrijgesproken, meld uw zaak dan aan via www.schadevergoedingnavrijspraak.nl. Wij kunnen dan voor u schadevergoeding aanvragen, o.a. voor de kosten van rechtsbijstand, waaronder voor de kosten die u hebt betaald voor de informatiebrochures.