Diefstal (art. 310/311 Sr.)

Deze informatiebrochure is bedoeld voor wanneer u bent uitgenodigd voor een verhoor bij de politie wegens verdenking van:

 • eenvoudige diefstal (art. 310 Sr.)
 • diefstal in vereniging (art. 311 Sr.)
 • diefstal door middel van braak (art. 311 Sr.)

 24,95

De brochure kunt u na het afrekenen direct downloaden.

Beschrijving

Met deze informatiebrochure wordt u voorbereid op het politieverhoor dat u gaat krijgen wanneer u wordt verdacht van diefstal (art. 310/311 Sr.). Deze informatiebrochure bevat de voor diefstal delictspecifieke informatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd in combinatie met de algemene informatiebrochure ter voorbereiding op het politieverhoor te bestellen.

Diefstal (art 310/ 311 Sr.)

Artikel 310 Sr. bevat de strafbaarstelling van de eenvoudige diefstal. Eenvoudige diefstal is de diefstal zonder strafverzwarende omstandigheden. Het gaat dus om een ‘kale’ diefstal.
Bij artikel 311 Sr. gaat het om de gekwalificeerde (strafverzwarende) diefstal. Wanneer de diefstal samen met anderen (in vereniging) wordt gepleegd of wanneer er sprake is van braak, verbreking, inklimming of gebruik van een valse sleutel, of wanneer de diefstal in de voor nachtrust bestemde tijd wordt gepleegd, levert dit een hogere straf op.

Inhoud

De informatiebrochure telt 42 pagina’s en is volledig geactualiseerd. De laatste wetswijzigingen en jurisprudentie zijn in de brochure verwerkt. De informatiebrochure bereidt u volledig voor op het aanstaande politieverhoor, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de wettelijke vereisten voor een bewezenverklaring van diefstal en de vragen die u in dat kader kunt verwachten. In de informatiebrochure hebben wij de juridische materie zo simpel mogelijk voor u uitgelegd, zodat het voor een ieder begrijpelijk is. De brochure is hierdoor goed leesbaar.

Onderwerpen

De informatiebrochure “politieverhoor – diefstal” bevat de volgende onderwerpen:

 • Redenen uitnodiging politieverhoor
 • Sociaal verhoor
 • Zaaksgericht verhoor
 • Voorbereiden verklaring
 • Diefstal nader uitgelegd
 • Eigendom goederen
 • Res nullius (afstand gedaan van goed)
 • Rol bij diefstal
 • Poging
 • Jurisprudentie
 • Bewijs diefstal
 • Heling
 • Na het politieverhoor
 • Straffen
 • Advies en rechtsbijstand

Bijlagen

De informatiebrochure bevat tevens als bijlage geanonimiseerde processen-verbaal van andere verhoren zodat u een goede indruk krijgt van de vragen die tijdens het politieverhoor aan u gesteld kunnen worden.

Vergelijking met andere brochures

Naast de informatiebrochure “diefstal” bieden wij ook nog enkele bijzondere brochures aan die betrekking hebben op specifieke of aanverwante delicten.

– Winkeldiefstal
De informatiebrochure ‘winkeldiefstal’ is een minder uitgebreide informatiebrochure die specifiek is geschreven voor een verdenking van winkeldiefstal. Omdat de brochure minder informatie bevat, is deze ook iets goedkoper.

– Heling
Wanneer de officier diefstal niet kan bewijzen, terwijl u wel een gestolen goed in uw bezig had, zal er vaak tevens een vervolging plaatsvinden voor heling. Ook tijdens het verhoor bij de politie krijgt u al vragen over heling. Het advies is om bij een verdenking van het bezit van een van misdrijf afkomstig goed beide informatiebrochures tegelijk te bestellen.

Schadevergoeding

Met de informatiebrochure(s) weet u vooraf precies waar u aan toe bent zodat u niet voor onverwachte situaties komt te staan. Uit onderzoek blijkt dat verdachten die zich (met een advocaat) voorbereiden op het politieverhoor later een grotere kans hebben op een vrijspraak of een sepot. Wordt de zaak later geseponeerd of wordt u vrijgesproken, meld uw zaak dan aan via www.schadevergoedingnavrijspraak.nl. Wij kunnen dan voor u schadevergoeding aanvragen, o.a. voor de kosten van rechtsbijstand, waaronder voor de kosten die u hebt betaald voor de informatiebrochures.